2012’de yola çıkarken şöyle demiştik:

√ Vamoss,

֍ harekete geçmek, deneyimlemek ve öğrenmek,

֍ hep hayal edip gerçekleştiremediğimiz seyahatlere ve projelere doğru yola çıkmak için…

֍ alışılmadıktan korkmamak gerektiğini,

֍ zorun da özünde kolay olduğunu,

֍yapılamayanın aslında çoğu zaman yapılmayan olduğunu hatırlatır.

 

√ Vamoss’la,

֍ birbirimize destek olarak buluşmayı umuyoruz.

֍ inisiyatif ve sorumluluk alıyoruz.

֍ sevgi, saygı ve uyum içinde yol almak istiyoruz.

֍ üretmeye ve paylaşmaya niyetliyiz.