֍ Arsamız Kutsal Vadi’nin dışındaki Cusco şehrine 1 saat mesafede. Yine vadinin içinde yer alan ve Pisac’a 20 dakika, San Salvador isimli bir köyeyse yürüyerek 25 dakikalık bir mesafede.

֍ Nehre doğru baktığımızda karşımızda bölgenin en kutsal dağlarından Pachatusan’ı görüyoruz. Silueti ve büyüklüğü gerçekten etkileyicidir. (Fotoğrafta arsamız, gökkuşağının hemen altında kalıyor)

֍ Ana vadiye bağlanan tüm küçük vadilerin kesişiminde bir köy kurulmuş olmasına rağmen bizim arsamızın şöyle bir güzelliği var ki, vadiye bağlanan ama köy kurulmamış bir vadinin tam ağzında. Bu sayede araçla da çıkılabilen 4 bin metre rakımlara hemen ulaşabiliyoruz. Dağların zirvelerinden gelen su hemen yanımızdan akıyor.

֍ Etrafımızda yerleşim yok, hepsi tarla. Arsamızdan her iki yöne de 1,5 km ilerlediğimizde karşılaşacağımız ev sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor.