Vamoss Evi,

֍ dünyada ve yaşadığımız bölgede kutsal sayılan ve hayatı deneyimleme şeklimizi değiştirmemize olanak sağlayan çalışmalarla keyif almak için değil,

֍ zihnimiz ve kalbimizle uyum içinde yaşamak,

֍ titreşimimizi, tüm bağlantı ve ilişkilerimizi daha çok sevgiyle besleyebilmek için temasa geçenlerin evidir.

֍ burada yapılan tüm çalışmalara ve bitkilere hak ettikleri saygının azami ölçüde gösterildiği bir yerdir.

֍ hayatta keyiften başka şeylerin de önemli olduğunu fark etmiş kişiler içindir.

֍ şifa ve huzur bulmanın, ruhu dinlendirmenin ve beslemenin keyfini hatırlatmak ister.

֍ kendisini ve ilişkide olduklarını koruyanların yeridir.

֍ alanı tutanlarca korunan ve kollanan bir yerdir.

֍ korurken aynı zamanda korunur da olmanın güzelliğini yaşamayı sevenlerin yeridir.

֍ tüketmek ve eğlenmek değil, öğrenmek ve uygulayabilir olmak istiyoruz.