֍ Arsanın ilk terası: Ortak alanlar

          • Gezgin Evi ve Vamoss Evi burada olacak.

          • Aynı zamanda tüm alanın buluşma noktası da burada.

֍ İkinci teras: Bireysel Evler, Çalışma Alanları

          • Bu terasın 1.100m² ’sini kişisel evler için ayırdık.

          • 5 adet 220m² alan, Topraklanıyoruz Paketi alan kişi veya gruplara verilecek.

          • Bu alanlara en fazla 60 m² alanlı evler yapılabilecek.

          • Bu terasta bir odaklanma odası ve hemen üstünde bir keselenme odası olacak.

          • Çemberin bir araya geleceği yuvarlak da bu terasta olacak.

֍ Üçüncü teras: Şifa Alanı

          • Burası suyun araziye girip iki tarafından dağıldığı alan. Burasının içimize dönmek ve ilişkilerimizi yenilemek için çok güzel olduğunu hissediyoruz.

          • Bu terasta 3 adet üçgen 3 adet de yuvarlak altı adet oda olacak.