֍ Organize ettiğimiz en fazla 7-8 kişilik seyahatlerde ve evimizde farklı ilgi alanlarına sahip, çeşitli sosyal sınıflardan birçok kişinin deneyimlerine vesile olduğumuzu söyleyebiliriz. Evimize çok farklı karakterler çok farklı yaşayışlardan geliyor. Burada zaten her şeyden önce hep birlikte olabilmeyi öğreniyoruz.

֍ Evimize gelen kitle:

          • kafasını dinlemek üzere hiçbir karar almadan doğrudan uçarak gelen,

          • uzun boylu Güney Amerika veya Dünya seyahati sırasında ev özlemiyle uğrayan,

          • doğrudan buraya gelip bizde kalarak, çevremizdeki doğal ve kültürel güzellikleri gezen,

          • bizim gibi Kutsal Vadi’de yaşayanların ruhani çalışmalarına katılma niyetiyle doğrudan buraya gelen,

          • daha çok kendi özel alanında kalarak aslında içsel bir çalışma yapmak üzere gelen,

          • gittiği yerlerde gönüllü çalışarak seyahat eden ve aynı zamanda

          • buralarda yaşama niyeti olup da henüz harekete geçmemiş insanlar geliyorlar.