֍ İçinde Machu Picchu’yu da barındıran Inkaların Kutsal Vadisi, Cusco’ya 30 dakika mesafede yer alıyor. Boydan boya 150 km uzanan vadinin ismi aslında kendisini biraz olsun anlatıyor. Vadi, tüm bölgenin en bereketli ve kuvvetli topraklarına sahip.

֍ Vadiyi çevreleyen dağlar ortalama olarak 4 bin metreden seyrediyor ve kimi noktalarda 6 bin metreleri buluyor. Bu yüksek dağların zirveleri genelde bulutlu. Buralara yağan yağmur ve kar vadiyi besliyor.

֍ İçinde akan Vilcanota Nehri 3000 metre rakımdan seyrederek Machu Picchu’ya ulaştığında rakım 1900m oluyor. Sonrasındaysa Amazon Yağmur Ormanları’na ulaşıyor ve tüm kıtayı batı-doğu yönünde boydan boya geçerek Atlantik Okyanusu’na ulaşıyor.

֍ Derin ve geniş bir vadi olan Kutsal Vadi’ye bağlanan her bir ufak vadinin ağzına kurulmuş bir çok yerli köyü ve kasabası içeriyor. Burada yaşayan yerliler quechua kızılderilileri. Daha çok tarımla ve biraz da hayvancılıkla uğraşıyorlar.

֍ Vadi, tarihi boyunca hep kutsaniyetiyle anılmış ve buranın yaşayışında büyük önem arz etmiş. Dağlar vadiyi bir duvar gibi çevrelemiş ve bir nevi koruma altına almış. Burası dünyanın geri kalanını biraz olsun unutabildiğimiz veya yeni bir bakışla değerlendirebildiğimiz bir yuva gibi.