֍ sürekli gelişim içinde olan,

֍ üretim ve paylaşım amaçlı bir buluşma alanı olup,

֍ temasta olduğu her canlının şifalanma yoluna destek veren,

֍ bir yaşam alanı olarak Mayıs 2018’de beşinci yaşına girdi.

֍ her bir canlıya, sevgiyi ve ona ulaşma yollarını saygı ve şükranla karşılayabilmesi ve hakkıyla yaşayabilmesi için alan tutar.

֍ Bu çerçevede üretime ve paylaşıma geçmeye hazır kişilere destek verir.

֍ Çözüm odaklıdır ve çözümleri mümkün olduğunca doğal ve basit çözümlerdir.