֍ Kendimizi, bu sunumun ulaşıyor olduğu güzel bir çemberin ortasında hissediyoruz.

֍ Bir araya gelelim istiyoruz.

֍ Hepimiz için bir buluşma, üretim ve paylaşım yeri olsun, şifalanma alanımız olsun.

֍ Hep birlikte yapalım diyoruz.

֍ Hep hayalini kurduk (yıllar boyunca hepimiz), gerçekleştirme zamanının geldiğini hissediyoruz.

֍ Kişilere bağımlı kalmadan kendi kendine yürüyebilen yerler kurabiliriz.

֍ “Merkezimiz burada, Kutsal Vadi’de olsun. Güvenli olsun, sağlam olsun” dedik.

֍ “Bizlerin, çevremizin, çocuklarımızın artık bir yeri olmalı” dedik.

֍ Bunun olabilirliğine inanıyoruz.