֍ Vamoss, güven ve sevgi dolu bir buluşma noktası olmak, üretim ve paylaşım için alan yaratmak dışında bir misyon üstlenmez.

֍ Hep beraber bu niyetle tuttuğumuz bu alanda kişilerin şifalanma yoluna destek veriyor olmak ister.

֍ Bu destekler dışında herhangi bir sıfata sahip olmak istemez.

֍ Bu halini korumak içinse temas kurulan tüm aracılara büyük bir saygı talep eder. Yediğimiz yemek, içtiğimiz su, iletişimde olduğumuz bitki ve hayvanlar, bu güzel alanı tutan dağlar ve yerliler, Kutsal Vadi, ilaçlar, ateş, su, hava, toprak, tüm ruhlar ve bağlantılar bu yolda her şeyden önce saygı ve şükranla karşılanırlar.

֍ Evimize gelen herkese gönderdiğimiz bir dosya var. Buradan da anlaşılacağı üzere Vamoss (kuralcı veya yasakçı olma niyetinde değil), herkesi içinde bulunduğu anın sorumluluğunu alması için yönlendirme niyetindedir.

֍ Herhangi bir şeyin veya aktivitenin doğru veya yanlış, iyi veya kötü olduğuna inanmaz.

֍ Yapılan şeyin değil, niyetimizin ve yaparkenki hissimizin önemli olduğuna inanırız.

֍ Vamoss’un her zaman için, evrensel sevgiye hizmet ediyor olması asıl niyetimiz.