֍ Vamoss Evi’ni kendi kendine yürür bir sistematikle tuttuk, hep öyle devam etmesini sağlayacağız.

֍ Bu çalışmayı geliştirerek uygularsak yer değiştirebilir olabiliriz.

֍ Nitekim evin kullanım kılavuzları var. Bunları yeni yer için de güzelce hazırlamak niyetindeyiz.

֍ Hem kendi kişisel alanını hem de çemberin alanını tutmayı bilen kişiler sevdiği herhangi bir konunun sorumluluğunu alıp yürütebilir oluyor. Bunlar biraz zaman alsa da öğrenilebilen güzel ve önemli sorumluluklar olarak karşımıza çıkıyor.

֍ Ben birçok kez evden aylarca uzak kaldım, seyahatlere çıktım veya Türkiye’ye gittim. Her geri döndüğümde evi daha da güzel bir şekilde buluyordum.

֍ Bu ev gerçekten de hepimizin tuttuğu bir ev ve ben de tabiki gelip geçiciyim.

֍ Aklımızın alabildiği her şey ve hepimiz gibi..