֍ Gelen herkesin içerideki uyuma ve çalışmaya destek vermesi beklenir.

֍ Her gelene, kalma süresine göre ufak da olsa bir görev verilir.

֍ Uzun kalanlar, yarı veya tam gönüllü olarak kalabilirler.

֍ 1 aylık konaklamanın ardından durumu değerlendirmek üzere bir görüşme yapılır.

֍ Alışverişin dengeli olduğu ve her iki tarafa da iyi geldiği hallerde süre 1 ay daha uzatılır.

֍ İkinci ayın sonunda kişinin alanda ciddi bir sorumluluk alması, hali hazırda bekleyen veya kişinin kendi kafasındaki projeye yönlendirilmesi sağlanır.

֍ Vamoss ile sistemli çalışarak kendi projesini Vamoss ismi ve desteğiyle yürüten kişi kendi projesinin sorumlusu olur.

֍ Her bir alt proje Vamoss’a bağlıdır. Proje sahibi, aynı zamanda Vamoss’un da ortağı olur.

֍ Bu sayede Vamoss bireysel projelere, bireysel projeler de Vamoss’a destek veriyor olur.